Classic er et udgået produkt. Vi anbefaler, at du skifter til Bricksite 3, som er mere moderne at arbejde i. Kontakt Kundeservice, og så udvider vi din bruger med de nye muligheder.

Opret Nyhed

Nyheder skal tilhøre mindst én nyhedskanal. Har du endnu ikke oprettet nogen nyhedskanaler, skal du derfor starte med dette.

Tilføj kanal ved at klikke på det lille plus til højre for 'Alle nyheder'
Klik herefter på fanebladet for den ønskede kanal
Klik på 'Opret nyhed'
Udfyld formularen efter behov under fanebladene 'Standard' og 'Avanceret'

Husk, at yderligere info kan opnås ved at holde musen over i'erne ved formularfelterne.

Visning af blog / weblog

Med modulet, 'Blog og nyheder', kan du administrere dine egne nyheder. Nyhederne kan inddeles i kategorier (nyhedskanaler) og vises via modulet 'Feed-reader' eller på en traditionel blog-side.

Vis blog via menupunkt
Blog-visningen kan integreres i din eksisterende menu. Vælg sideindstillingerne for det ønskede menupunkt og markér ved 'Erstat sidens indhold med blog-visning'. Klik 'Gem og luk'. Siden/menupunktet vil efterfølgende navigere direkte til din blog-side (kun i visnings-tilstand).

Vis blog via quick-links
Ønsker du at tilføje et link direkte til din blog-side fra hjemmesidens quick-links (top-links), kan dette aktiveres under Design --> Quick-links.

Oprette link til blog
Ønsker du at linke til din blog-side fx fra et tekst-afsnit, anbefaler vi på nuværende tidspunkt, at du besøger din hjemmeside som almindelig besøgende (dvs. uden at være logget ind). Navigér herefter til blog-siden vha. en af ovenstående metoder. Kopiér nu hele adresselinjen. Herefter vender du tilbage til systemet (login på din hjemmeside) og redigerer det relevante tekst-afsnit.
- Markér den tekst, der skal udgøre link'et
- Klik på link-knappen
- Vælg 'Ekstern side'
- Indsæt den kopierede adresselinje i feltet

Visning af nyheder på velkomst-side / forside

Med modulet, 'Blog og nyheder', kan du administrere dine egne nyheder. Nyhederne kan inddeles i kategorier (nyhedskanaler). I felterne på en velkomstside kan du vise alle dine nyheder eller en udvalgt kategori.

Sådan viser du dine egne nyheder i et felt på velkomstside:

Klik på redigeringsikonet for det ønskede felt på velkomstsiden
Vælg 'Feed-reader'
Klik på linket 'Vælg nyheder...'
Vælg fanen 'Egne feeds'
Vælg herefter alle nyheder eller en enkelt kanal
Klik på 'Anvend...' og derefter 'Gem og luk'

Visning af nyheder på standard-side

Med modulet, 'Blog og nyheder', kan du administrere dine egne nyheder. Nyhederne kan inddeles i kategorier (nyhedskanaler). 

Sådan viser du dine egne nyheder på en standardside:

Navigér til den ønskede standardside
Klik 'Vis alle'--> 'Feed reader' i værktøjslinen øverst på siden
Vælg fanen 'Egne feeds'
Vælg herefter alle nyheder eller en enkelt kanal
Klik på 'Gem og luk'

RSS i systemet og RSS-reader

I alle forsidefelter kan du vælge at hente rss-feeds ind. Det gør du ved at redigere det ønskede forsidefelt. Det kan være fra en anden hjemmeside eller dine egne nyheder fra modulet "blog og nyheder".

Du kan på standardsider også indsætte feed-reader. Det gør du under "Vis alle" i værktøjslinjen øverst på siden, hvor du kan vælge "Feed reader".

Dine besøgende kan også abonnere på dine nyheder, hvis du har modulet "blog og nyheder". Adressen på dine nyhedskanaler finder du ved at redigere den pågældende nyheds-kanal og derefter vælge fanen 'Avanceret'. Herunder finder du nyhedskanalens adresse. 

Ændringer i mine nyheder opdateres ikke på hjemmesiden

Når dine nyhedskanaler vises, gemmer systemet en version af indholdet. Dette sker med henblik på at opnå hurtigere visning af nyhederne. I tekniske termer 'caches' nyhederne. 

Af samme grund kan der forekomme forsinkelser i ændringerne af dine nyheder - og inden længe vil nyhederne blive præsenteret som de fremstår i redigeringsmodulet.
Hjalp denne artikel dig?
Annuller
Tak!